Atatürk Resmi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
MENU
Bölüm Laboratuvarları

Derim Sonrası Fizyoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
hplc-3 pH metre (0-14 pH) Asitlik, pH ölçümü
Termohigrograf ( % 0-100 RH) Oransal nem ve sıcaklık ölçümü
Dinamometre (1 0-100 N) Meyve sertliğinin öl çülmesi
Penetrometre (0-28 lb/inch2 ) Meyve eti sertliğinin ölçülmesi
Refraktometre ( % 0-32) Suda çözünebilir kuru madde miktar tayini
Spektrometre Absorbans ve geçirgenlik ölçümleri
Azot jeneratörü (310-900) Saf azot eldesi
Renk ölçüm cihazı ( L, a, b) Meyve kabuk rengi ölçümü
Higrostat ( % 45-95 RH) Oransal nem kontrolü
CO2 analizatörü ( % 0-100 ) %CO2 ölçümü
O2 analizatörü ( % 0-100 )

%O2 ölçümü

Fizyoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
pH metre ( 0-14 pH) Asitlilik, pH ölçümü
Homojenizatör (8000-24000 dev/dak.) Dokuların.ve örneklerin homojen parçalanması
UV kabini (254 ve 265 nm) Örneklerin Rf bantlarını ayırma
Vakumlu etüv ( 30 Hg ) Vakumla kurutma, hava kabarcıklarını örneklerden uzaklaştırma
Rotary evaporator (30-240 dev/dak) Damıtma işlemleri
Işık mikroskobu (10-100x) Preparat inceleme

Pomoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
Santrifüj Çözeltilerdeki maddelerin çöktürülmesi
Yakma ünitesi (Kheldal) Protein tayini için yakma
Termohigrograf ( % 0-100 RH ) Nem ve sıcaklık ölçümleri
Otomatik pipet ( 50 ml ) Çeşitli titrasyonlar
Elektroforez (dikey, jel ) Amino asit ve peptidlerin ayrıştırılması

Doku Kültürü Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
Otoklav (buhar basınçlı) Sterilizasyon
Binoküler (2x) Doku kesitlerinin incelenmesi
Steril bench (üstten üflemeli) Steril çalışmalar

 

Eklenme tarihi : 2021-05-24 16:10:39
Son güncelleme : 2021-09-23 16:25:25