Atatürk Resmi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
MENU
Vizyon ve Misyonumuz

VİZYON ve MİSYONUMUZ

 

Evrensel ölçekte, güncel konularda araştırmalara dayalı bilgi üreten, bahçe bitkilerinin yetiştirme ve ıslahı alanında, dünya, ülke ve bölge gerçeklerine duyarlı, bilimsel, teknolojik ve kültürel açıdan donanımlı, analitik ve yaratıcı düşünebilen, üretken ve üretilenleri sentezleyebilen ziraat mühendisleri yetiştirmek.

 

Ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde, bilimsellik, evrensellik, toplumsal duyarlılık, çağdaşlık, girişimcilik ve katılımcılıktan ödün veremeyen, sorunlara evrensel boyutta çözümler üreten, evrensel, ulusal ve etik değerler ile insan haklarına saygılı, akademik başarıya önem veren ve her geçen gün eğitim ve araştırmada kalite artışına hedefleyen bir kurum olmak.

 
 
Eklenme tarihi : 2021-09-23 15:19:07
Son güncelleme : 2021-09-23 15:30:59