Atatürk Resmi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
MENU
Tarihçe

TARİHÇE

Bahçe bitkileri bölümü fakültemizin kurulduğu 1983-1984 yılından beri faaliyet gösteren bir bölümdür. Bölümde meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında yetiştirme tekniği, ıslah, hasat öncesi ve sonrası fizyolojisi, biyoteknoloji, bahçe ürünlerinin hasat sonrası teknolojisi, muhafazası ve pazara hazırlanması konularında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Araştırma konularının seçiminde, Akdeniz Bölgesi’nin sorunlarına öncelik verilmekte olup, özellikle örtüaltında turfanda sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca, bölgede yetiştirilebilecek yeni tropik, subtropik ve ılıman iklim meyvelerinin tür ve çeşitlerinin adaptasyonu ile bölgede bunların yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalara da önem verilmektedir.

Bölümdeki çalışmalar, fakültenin araştırma ve uygulama alanındaki seralarında, çeşitli meyve, bağ ve süs bitkileri parsellerinde yürütülmektedir. Ayrıca, bölümde bulunan klima, sarartma-olgunlaştırma, soğukta ve kontrollü atmosferde muhafaza odaları ile gerekli alet ve malzemelerle donatılmış “Doku Kültürü”, “Kalite Kontrol ve Pomoloji” ve “Sitoloji-Histoloji” laboratuvarları da bu çalışmalarda kullanılmaktadır.Öte yandan, bahçe bitkilerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması, bahçe ürünlerinin hasat sonrası fizyolojileri, soğukta ve kontrollü atmosferde muhafazası konularındaki çalışmalara da ağırlık verilmektedir. Ayrıca, bu konularda yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli tarım kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak araştırma projeleri yürütülmektedir.

Eklenme tarihi : 2021-09-23 15:18:55
Son güncelleme : 2021-09-23 15:19:52